Діагностичні кабінети
-
Діагностичні кабінети
Функціональна діагностика – це напрям сучасної діагностики, який проводиться за допомогою інструментальних функціонально-діагностичних досліджень. Ці дослідження допомагають виявити відхилення та встановити ступінь порушень функцій різних органів та фізіологічних систем.

Ультразвукова діагностика (УЗД)
Метод ультразвукової діагностики — самий поширений метод виявлення захворювань внутрішніх органів. Основними галузями застосування УЗД є обстеження дорослих і дітей, загальні обстеження органів черевної порожнини, обстеження гінекологічні та акушерські, молочної та щитоподібної залоз, передміхурової залози, неонатологічні обстеження, тощо.
Обстеження проводяться на сучасних УЗД апаратах VINO M80 та Mindray DC-T6, які дозволяють проводити якісну діагностику внутрішніх органів, щитоподібної залози, колінних та кульшових суглобів, шиї, жіночих статевих органів (ЖСО), тощо.

Ехокардіографія (УЗД серця)
Дає можливість отримання наочного зображення серця і судин. Цей метод відноситься до ультразвукового. Вивчення відбувається шляхом застосування звукових хвиль високої частоти, НЕ чутних людському вуху.
Даний метод дозволяє виявити внутрішньопорожнинні тромби, пороки серця (Вроджені чи набуті), зони асінергіі (порушення здатності здійснювати цикл певних рухів), клапанні зміни. Застосовується даний ультразвуковий метод як для оцінки серця в нормальному стані, так і якщо виявлено якісь серцеві захворювання.
Ехокардіографія також використовується, якщо необхідно виміряти тиск легеневої артерії.
Проводиться на УЗД апараті Ultima.

Електрокардіографія (електрокардіограма, ЕКГ)
Цей метод функціональної діагностики дає можливість отримати дані про порушення таких функцій серця, як збудження і провідність імпульсу по нервово-м’язовому волокну, зробити висновок про наявність змін у міокарді, гіпертрофію відділів серця, а також оцінити ритм його роботи.

Добове моніторування електрокардіограми та артеріального тиску (Холтерівське моніторування)
Цей метод дослідження дозволяє діагностувати серцево-судинні захворювання та порушення ритму роботи серця та протягом доби слідкувати за артеріальним тиском та визначити його добові коливання. Для цього використовується спеціальний апарат (холтер), який носить пацієнт протягом доби (що не порушує звичайний ритм життя).

Дослідження функції зовнішнього дихання (спірометрія)
Цей метод функціональної діагностики дає можливість виявити наявність дихальної недостатності, встановити її тип, характер і ступінь вираженості, наявності бронхоспазму та його ступеню вираженості, провести контроль та оцінити результат лікування.

Реографічні дослідження на комплексі «РеоКом»
Дослідження стану серцево-судинної системи людини. Цей комплекс можна використовувати для вирішення широкого кола завдань при обстеженні будь-яких судинних басейнів:
центральна гемодинаміка; реоенцефалографія; реовазография; рекардіографія; реопульмонографію; реоофтальмографія і т.д.

Дослідження енцефалографічні на комплексі «НейроКом»
Електроенцефалографія (ЕЕГ) — метод графічної реєстрації біопотенціалів головного мозку, що дозволяє проаналізувати його фізіологічні зрілість і стан, наявність осередкових уражень, загальмозкових розладів і їхній характер.